Ушће

Седиште Дома културе „Студеница“ је у Ушћу.

Ушће је месна заједница у граду Краљеву, налази се 50 километара јужно од Краљева, на ушћу реке Студенице у Ибар. Налази се у долини Ибарске клисуре, оивичена планинама Чемерно, Радочело и Жељин, на око 335 метара надморске висине. Јушно од Ушћа, на тридесетак километара налази се Рашка.
У непосредној близини Ушћа налазе се манастир Студеница, Савина испосница, извор лековите воде Одмење, црква посвећена Светом Николи у Трњацима близу Ушћа, као и Рудно, нова туристичка етно дестинација.
О настанку места нема поузданих података, мада манастир Студеница поседује уверење (спис) у коме се каже да је 1781. године манастир купио виноград у Ушћу од једног Турчина, што указује да је већ у то време Ушће постојало као насељено место. Сам назив Ушће говори да је насеље концентрисано на ушцу реке Студенице у Ибар. На урбанији изглед места највише је утицао трговац Студенички, Лазар Прокић. Доселио се у Ушће 1882. године. Изградио је више објеката, међу којима и зграду прве ушћанске школе 1907. године, коју је поклонио ушћанској омладини.

До 1967. године Ушће је било седиште Општине коју су чинила насељена места: Баре, Бојанићи, Борово, Брезова, Бзовик, Церје, Долац, Дражиниће, Ђаково, Гокчаница, Камењани, Лозно, Међуречје, Милиће, Мланча, Орља Глава, Плана, Полумир, Предоле, Река, Рудно, Рудњак, Савово, Тадење, Тепече, Ушће, Врх и Засад, а од тада има статус месне заједнице. Ушће је данас урбано насеље које има изграђену водоводну и канализациону мрежу. Има станицу полиције, ватрогасну станицу, пошту, здраствену станицу, Дом културе, основну школу…

Културне садржаје Ушћа спроводи и одржава Дом културе Ушће, у оквиру кога се налази библиотека са преко 20.000 књига, културно уметничко друштво, дечији кутак, велика сала.

 

Scroll to Top