Библиотека

Библиотека Дома културе у Ушћу постоји од јула 1963. године. Успешност постојања и рада библиотеке у Дому, као и њеног огранка у Студеници, потврђује константно увећавање броја чланова. Библиотека нема посебна одељења и службе, па један библиотечки радник обавља све стручне послове. Смештена је на првом спрату Дома у просторији површине 50 квм, а измештањем гардеробе у приземље зграде, добијен је простор од 22 квм, који је претворен у читаоницу и интернет клуб. Библиотека у Ушћу поседује књижни фонд који броји 25 479 монографских публикација, док Огранак библиотеке у Студеници поседује 5 412 наслова.

Огранак библиотеке у Студеници налази се у приземљу зграде некадашње Земљорадничке задруге, која сада припада Манастиру Студеница.

Scroll to Top