Контакт

Адреса: 23. новембра 12, 36342 Ушће
Тел/факс: 036/5430056
Е-маил: domusce@mts.rs
Интернет: www.dkusce.rs

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ У УШЋУ:
Понедељак – петак од 6.30 до 14.30 часова;

РАДНО ВРЕМЕ ОГРАНКА БИБЛИОТЕКЕ У СТУДЕНИЦИ:
Уторком и четвртком од 7.30 – 13 часова

Матични број: 07101082
ПИБ: 101247879
Шифра делатности: 8559
ЈБКЈС: 05467
Жиро рачун: 840-126664-85 , Управа за јавна плаћања

Scroll to Top