О нама

Одлуком Скупштине СИЗ-а културе општине Краљево од 26. јуна 1970. године, основан је Дом културе “Студеница” у Ушћу и уписан у регистар Окружног привредног суда у Краљеву 31. децембра 1973. године, под редним бројем 342, књига11.

Чланом 10. Закона о култури (“Сл. Гласник РС” бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), средства за финансирање и суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у појединим областима културне делатности, обезбеђују се буџетом.

Културни програми и пројекти Дома културе финансирају се и из прихода остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, уступањем ауторских и сродних права, од легата, донација и спонзорстава и на други начин, у складу са законом.

Scroll to Top